Creating.BG
Маркетингова стратегия

Маркетингова стратегия

Запознаване с пазара на потребителя. Представяне на силни и слаби страни. Проучване на нови възможности. Създаване на маркетингова стратегия спрямо нуждите на потребителя.

Запитване Запитване